ข้อเสนอโครงการวิจัย รร.หนองเสือพิทยาคม

ข้อเสนอโครงการวิจัย 
การแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
3 ต่อ1 ห้องเรียนพิเศษ
จัดทำโดย…คณะครูโรงเรียนหนองเสือพทยาคม
โครงร่างวิจัย (2)

Advertisements

ประกาศ ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

ประกาศ สหกรณ์ 60

60

http://www.curriculum51.net/

20161212042216

upp

card2-up-face

www.hdnicewallpapers.com

 

This slideshow requires JavaScript.