ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙
(ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง)

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  หมู่ที่ ๘  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)


เรียนคอม

This slideshow requires JavaScript.

@ N o n g p i t t a y a k h o m

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๗

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมดีดีที่หนองเสือพิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

ประเพณีบุญบั้งไฟ

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมส่งเสริมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

สวดมนต์ภาวนา   ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
เข้าวัดฟังธรรม   ถวายเทียนพรรษา   บูชาพระพุทธคุณ

 

This slideshow requires JavaScript.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.