โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม จังหวัดตาก

logo

เยี่ยมชมห้อง Smart Class Room

This slideshow requires JavaScript.

๑๒/๐๔/๕๙ เปิดอาคารเรียนใหม่

This slideshow requires JavaScript.

เป้าหมายหลักของเรา คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อนักเรียนของเรา @หนองเสือพิทยาคม up22.jpg

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558
และวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ในปีการศึกษา 2559
@หนองเสือพิทยาคม 31/03/2559
up.jpg

O-NET 2558

ผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ (O-Net) ปี 2557-2558

 

This slideshow requires JavaScript.

สอบวัดผลประจำปีการศึกษา 2558

002-up.jpg

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.