ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙
(ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง)

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  หมู่ที่ ๘  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: